Vaikritikam Rahasyam

Devi Sanatan Amrit

 

 

 

Durga Saptashati Vaikritikam Rahasyam Hindi Translation

 

dugRa sPtxtI वैकृतिकम् rhSym((  ihNdI Anuvad

 

Vedic Scriptures